BRIELLE – De Adviesraad Sociaal Domein Brielle vergadert vanavond -woensdag 6 november- van 19.30 tot 21.00 uur in de Leeskamer van het Stadskantoor, Slagveld 36. De vergadering is openbaar, dus iedere Briellenaar kan op de publieke tribune plaatsnemen.  

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een onafhankelijk adviesorgaan van het College van Burgemeester & Wethouders. De ASD geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid en de voorzieningen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. De ASD bestaat uit Brielse burgers die kennis hebben van de maatschappelijke ondersteuning.

Als je spreekrecht wilt, dan kun je dit aangeven bij de secretaris van de ASD Brielle, mevrouw Van Munster. Stuur een e-mail met je contactgegevens naar pl.vanmunster@brielle.nl of neem contact met haar op via 0181-471157.