Actiegroep Leve de Landtong is nu een officiële stichting. De ongewenste plannen van het Havenbedrijf zijn volgens inwoners van buurgemeente Rozenburg het meest debet aan de noodzaak tot het oprichten van een stichting. Maar ook het handelen van het Rotterdams college heeft een groot gevoel van machteloosheid veroorzaakt bij de Rozenburgers.

REGIO – In september 2018 werd Rozenburg overvallen met het plan van het Havenbedrijf om een distributiecentrum te bouwen op de Landtong van Rozenburg, het enige stukje ongerept groen dat Rozenburg nog heeft. De Rozenburgers deden dit nieuws niet met een schouderophalen af omdat de bouwplannen hen recht in het hart raakte.

Een hartverwarmende vorm van vreedzaam protest was het antwoord van Rozenburg. Er werd een handtekeningenactie opgezet en een fotowedstrijd georganiseerd. Protestsongs werden gezongen. Er werd ingesproken en gezongen op de Coolsingel. Het bordenbos werd geplant. De actiegroep kreeg de naam ‘Leve de Landtong’ en een website kwam online. Er zijn filmpjes en luchtfoto’s gemaakt. Basisscholen werden bezocht. Er werd een workshop ‘protestborden schilderen’ georganiseerd. En als klapper kwamen er ongeveer 1200 Rozenburgers demonstreren op 18 mei 2019, een ongekend hoog percentage van de bevolking.

Ontwikkelen
De actiegroep won hiermee een slag: op 11 juli 2019 maakte het Havenbedrijf bekend dat zij afziet van het vestigen van distributieactiviteiten op de Landtong. Ook kreeg Rozenburg sindsdien de steun van de voltallige gemeenteraad Rotterdam, die aangaf vóór een groene landtong te zijn. Rozenburgers waren nog niet helemaal gerust, want het Havenbedrijf gaf aan nog wel te willen ontwikkelen op de Landtong. “Wanneer eerste ideeën hierover bekend zijn, wordt met de direct betrokkenen in gesprek gegaan”, publiceerde het Havenbedrijf.

Met goede hoop op dat de gemeente Rotterdam de in 2018 foutief verleende kapvergunning in zou trekken, probeert Rozenburg te genieten van het toegezegde zomerreces. Aan dit reces kwam snel een einde. Eind juli 2019 reageert wethouder Kathmann dat het achteraf gezien logischer was geweest de aanvraag te publiceren op een adres gelegen aan de Noordzeeweg, maar dat er juridisch gezien geen mogelijkheid voor de gemeente is om de kapvergunning in te trekken.

Mager
“Wij vinden de argumentatie die gebruikt is om onder het intrekken van de kapvergunning uit te komen, zachtjes gezegd mager. Achteraf kijk je een koe in de kont! Rotterdam heeft sinds de verzelfstandiging van het Havenbedrijf juist de rol gekregen als beleidsautoriteit te functioneren. Rotterdam heeft een fout gemaakt door de kapvergunning te verlenen op een verkeerd adres, waardoor we geen bezwaar in hebben kunnen dienen. De gemeenteraad geeft aan dat het college mogelijkheden heeft om de vergunning in te trekken. De wethouder geeft aan van niet. Stop alsjeblieft met dat welles-nietes spel. Maak het goed met ons, Rozenburg is al te veel groen kwijtgeraakt door economische ontwikkeling!” zegt Marijke Sonneveld-Dijkman, voorzitter van Stichting Leve de Landtong.

Rozenburg wist dat de huidige windmolens op de Landtong de komende jaren vernieuwd en uitgebreid worden. Over twee nieuw te plaatsen turbines is nog veel onduidelijkheid. Maar dan op 29 augustus presenteert het Havenbedrijf een nieuw plan: de noordkant van de Noordzeeweg moet plaats maken voor een E-house en vijf Trafo’s voor een walstroom-installatie. Midden in de begrazingsweide tussen de buizerd en de zwaluwenwand in. Dit is in tegenstelling tot de locatie die Heerema enkele maanden geleden zelf gepresenteerd heeft, namelijk aan de zuidkant van de Noordzeeweg. Daarbij geeft het Havenbedrijf ‘in kleine letters’ aan dat ze in de toekomst mogelijk ook C.RO Ports willen aansluiten op de walstroom-installatie. Een oppervlakte van ongeveer 1600 vierkante meter trekt het Havenbedrijf voor de installatie uit. Terwijl Heerema heeft aangegeven dat het om één of twee zeecontainers zou gaan.

Bestemmingsplan
Marijke Sonneveld-Dijkman: “Distributieactiviteiten waren al niet toegestaan volgens het bestemmingsplan. Maar ook voor dit nieuwe plan dient het bestemmingsplan gewijzigd te worden. Want elektriciteitsopwekking is alleen toegestaan op de Landtong als dat anders gebeurt dan met behulp van windturbines.”

Het E-house en de vijf Trafo’s nemen samen een grondoppervlakte van zo’n 200 vierkante meter in volgens de presentatie van het Havenbedrijf. Dat past prima aan de zuidkant van de Noordzeeweg. Zelfs als de installatie iets groter wordt dan in eerste instantie gepland door Heerema -één of twee zeecontainers-, is het volgens de actiegroep nog steeds een raadsel waarom het Havenbedrijf er rond de 1600 vierkante meter grond voor uittrekt.

“Rozenburg is absoluut vóór walstroom om de CO2-uitstoot van Heerema te reduceren. Het haalbaarheidsonderzoek heeft uitgewezen dat de installatie voor walstroom technisch haalbaar is voor alleen Heerema. Maar Rozenburg wil geen CO2-reductie-depot van Rotterdam worden. Dat is waar wij bang voor zijn. Mogelijkheid tot verdere uitbreiding is naar ons idee de enige reden waarom het Havenbedrijf dit plan in het natuurgebied wil realiseren. Als de installatie aan de zuidkant komt te staan, wat afdoende is voor Heerema, is uitbreiding niet mogelijk. Er valt hier niets meer te compenseren en dan willen ze nu bomen kappen om CO2 te reduceren?! Dat is toch de omgekeerde wereld?”, vervolgt Marijke Sonneveld-Dijkman.

Uit antwoorden van diverse (natuur)instellingen en organisaties blijkt dat de Landtong valt onder beschermingscategorie 2: een onmisbare bijdrage aan de leef- en vestigingskwaliteit in zowel het stedelijk als het landelijk gebied in de provincie. Ook liggen er alternatieve locaties voor handen wat betreft uitgebreide walstroom-installaties. Stichting Leve de Landtong zal zich de komende periode focussen op een combinatie van natuurbehoud én het walstroom-project voor Heerema. Heerema heeft aangegeven deze maand met de stichting in overleg te willen gaan. De stichting hoopt dat het Havenbedrijf doet wat zij al heel lang belooft: in gesprek gaan met de direct betrokkenen, dus ook de Rozenburgers zelf.

Reageren? Mail naar redactie@goedemorgenbrielle.nl

FOTO’S: Dennis en Thirza Sonneveld