De jaarlijkse Open Dag van het Streekarchief Voorne-Putten is afgelopen zaterdag druk bezocht. Niet alleen de lezing van Eva Lassing-van Gameren over de spraakmakende Vrouwen van Voorne-Putten trok veel belangstelling. Ook ontstond er op bepaalde tijden een run op de rondleidingen door de kluizen, waar onder meer de gemeentearchieven, vijftig registers van de burgerlijke stand tussen 1885 en 1936 en de overlijdensregisters uit de jaren ’40 tot ’50 worden bewaard.

BRIELLE – Zomaar een greep uit veel meer opgeslagen archieven die hier met zorg worden bewaard. “Een wettelijke taak”, aldus archivaris Aart van der Houwen, die er met de medewerkers voor moet zorgen dat ze in een goede, ordelijke en toegankelijke staat bewaard blijven. In het in de jaren ’90 van de vorige eeuw ontstane Streekarchief zijn honderden meters archief opgeslagen, zodat er achter de oorspronkelijke kluisruimte in het waterschapsgebouw van De Brielse Dijkring nog een nieuwe twee verdiepingen tellende kluis gebouwd moest worden. En ook die is nu vol.

Van der Houwen toonde een aantal objecten, zoals de perkamenten oorkondes met de stadsrechten van Brielle (1330) en Heenvliet, de eerste Brielsche Courant van 1866 en het zogeheten Correctieboek waarin geschreven werd welke boetedoeningen inwoners werden opgelegd.

Veel aandacht werd ook besteed aan de op handen zijnde viering van 75 jaar bevrijding. Aan de hand van het overlijdensregister ’40-’50 stond hij stil bij het bombardement op de Meisjesvakschool op 5 maart 1943.

Op een vraag van één van de belangstellenden legde de archivaris ook het verschil uit tussen een museum en het archief. “In een museum bepaalt de conservator wat mensen te zien krijgen. In het archief zijn de rollen omgedraaid. Wij tonen wat de mensen willen zien. Hier komen verhalen tot leven.”