Na Brielle en Hellevoetsluis is nu ook Westvoorne aangesloten bij Fijn je te zien.nl. Wethouder Wilbert Borgonjen gaf afgelopen vrijdag samen met beleidsadviseur Marlon Frijters en een aantal buurtverbinders het officiële startsein op de weekmarkt in Rockanje. Borgonjen deed dat met zichtbaar plezier omdat dit een activiteit van, voor en door mensen uit de buurt betreft.

WESTVOORNE – “Het is uitermate belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten, vroeger had je op het dorpsplein de pomp waar men elkaar ontmoette en tegenwoordig kan dat ook via internet. Mensen kunnen elkaar op die manier weer ontmoeten en helpen. Aandacht voor elkaar hebben is van alle tijden.”

In de kraam op het Dorpsplein in Rockanje was allerlei informatiemateriaal voorhanden, ook was een aantal buurtverbinders present. Onder hen Alfons van Oldenmark uit Hellevoetsluis die vol enthousiasme over Fijn je te zien sprak.

Maatje
“Toen ik met pensioen ging, wist ik even niet wat te gaan doen. Toen werd ik op Fijn je te zien geattendeerd en nu kan ik alleen maar zeggen dat het heel erg leuk is om buurtverbinder te zijn. Je komt in contact met mensen die je kunt helpen. In veel gevallen kun je ook voor bepaalde dingen zorgen. Het gaat ook om hulp vragen of aanbieden. Iedereen moet toch een leuk leven hebben. In een aantal gevallen gaat het ook om het zoeken van een maatje om mee te fietsen, te praten, een taalmaatje of een maatje om mee naar de schouwburg te gaan.”

Alfons wijst erop dat mensen een profiel moeten aanmaken en op die manier iets kenbaar kunnen maken. Daarbij kan -indien nodig- door de buurtverbinders hulp worden geboden. Als voorbeeld van een hulpvraag noemt hij het ruimen van sneeuw voor ouderen. “Als je daar fysiek niet meer toe in staat bent, kan een ander dat voor je doen en dat gaat zo maar door. In dit geval is er daadwerkelijk sprake van een sneeuwbaleffect”, grapt Alfons.

“Ik weet uit ervaring dat mensen niet zo snel hulp vragen, maar als ze die nodig hebben, dan bied je die ook. En daar kan Fijn je te zien een belangrijke rol in spelen”, is de overtuiging van wethouder Wilbert Borgonjen.

Zichtbaar
Hanneke van Stokkum van Mijn buurtje.nl., de landelijke organisatie waaronder Fijn je te zien valt, benadrukte bij de opening dat alles te vinden moet zijn in de omgeving. Of het nu om spullen of activiteiten gaat, via de site kan alles zichtbaar worden gemaakt. Binnen deze regio maken inmiddels al tweehonderd organisaties gebruik van de website om activiteiten en evenementen te melden.

Fijn je te zien werkt niet uitsluitend met internet, er worden ‘offline’ ook Fijn je te zien-terrassen georganiseerd. Zo vindt het eerste Fijn je te zien-terras in Westvoorne plaats in Cultureel Centrum De Man in Oostvoorne op woensdag 9 oktober om 14.00 uur. In de agenda op www.fijnjetezien.nl is te zien wanneer de terrassen zijn en waar ze worden gehouden.

Geknipt
Wilbert Borgonjen, die vorig jaar als wethouder in Westvoorne aantrad, had daarvoor in Brielle al vanaf 2006 het sociaal domein in zijn portefeuille. Een opdracht waarvoor hij geknipt is. Voor Bourgonjen in Brielle wethouder Kruikemeier opvolgde, was hij in Rotterdam beleidsadviseur Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

“Dit is een terrein dat me aanspreekt. Het mooie is dat je met elkaar tot besluiten komt en dat je de onderlinge verschillen kunt gebruiken om een beter besluit te maken. Hierdoor heb je meer draagvlak en kun je die verschillen juist gebruiken.”

Natuurlijk heeft hij al lang geconstateerd dat er verschillen zijn tussen Brielle en Westvoorne. “Er is sprake van een andere dynamiek en van andere activiteiten. In Brielle spelen veel meer culturele activiteiten. Maar vergeet niet dat tegenwoordig veel meer in regionaal verband wordt opgepakt, waardoor er dus ook veel overeenkomsten zijn.”

Uitdagingen
Wel is er een duidelijk verschil tussen het aantal uitkeringsgerechtigden in Westvoorne (100) en Brielle (200). Bovendien heeft Westvoorne nog altijd een eigen woningbedrijf, waardoor bij bepaalde problemen sneller een oplossing gevonden kan worden. “En in Brielle hadden we natuurlijk veel meer geld om te investeren. Daar heb je ook meer middelbare scholen. In de periode 2014-2018 moest het hele sociaal domein ingevoerd worden en nu bouwen we dat verder uit. Elke periode heeft ook nieuwe uitdagingen.”

Wat de zorg voor ouderen betreft, constateert Borgonjen ook verschillen. “In Brielle had je de Stichting Welzijn Ouderen. Hier opereren Lasso en SWOR nog naast elkaar. We proberen dat ook meer uit te bouwen. Als wethouder Welzijn ben je altijd bezig om te kijken of je zaken nog beter voor de mensen kunt organiseren. Het is een portefeuille die altijd in beweging is.”

Medemens
“De overheid is er juist voor om de mensen aan de onderkant van de maatschappij te helpen”, gaat Bourgonjen verder. “Daarin zie ik voor mezelf een mooie taak weggelegd. Ik groeide op in Harderwijk. Mijn vader was lid van het CDA, maar niet politiek actief. Maar er was wel altijd oog voor de medemens, iedereen telde evenveel mee. Ik weet uit ervaring dat mensen niet zo snel hulp vragen, maar als ze die nodig hebben, dan bied je die ook. En daar kan Fijn je te zien een belangrijke rol in spelen.”